{information-policy}

Bilgi Güvenliği Politikası

Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir.

Bu amaçla :

  • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.
  • Risklerimizi sürekli gözden geçirmeyi ve kabul edilebilir seviyenin üstündeki riskler için kontroller uygulamayı
  • Çalışanlarımızın bilgi güvenliği bilinçlerini yüksek tutmayı
  • Türkiye Cumhuriyeti yasa ve yönetmeliklerine tam olarak uymayı
  • Bu politikayı yılda bir kez gözden geçirerek güncel tutmayı

Amaç olarak edinmiş bulunmaktayız.
Genel Müdür