Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası

Delta Servis çözümlerini ve hizmetlerini en üst kalite seviyesinde yürütürken bilgi güvenliğini Konusunda ki hususlarını ilk öncelikleri arasında saymaktadır. Firmamızın güvenilirliğini sağlamak ve imajını korumak amacıyla, bilişim hizmetlerimizin tümünü gerçekleştirirken tüm bilgi varlıklarının güvenliğini sağlamak en temel önceliğimizdir.

Bu amaçla :

  • Sahip olunan tüm bilgi varlığını uluslararası standartlar, yasa ve mevzuatlar çerçevesinde korumayı,
  • Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmek
  • Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamayı,
  • Kendi firmamız dahil olmak üzere tüm iştiraklerimize (müşterilerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza) ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olmak ve bu riskleri yönetmeyi,
  • Eğitim ve danışmanlıkta süreklilikle bilgi güvenliği olgusuna firma genelinde tam katılım ve bilgi güvenliğinde yüksek farkındalık yaratmayı,
  • Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmeyi

Amaç olarak edinmiş bulunmaktayız.
Genel Müdür